Framtidens mat – vad kommer vi äta?

Framtidens mat – vad kommer vi äta?

Vi på Cajsa’s har en särskild krydda som vi kallar matglädje och nyfikenhet – det är den som gör att vi alltid vill hålla oss uppmärksamma på nästa mattrend och hittar inspiration. En stor matsnackis just nu är framtidens mat. Vad kommer vår växande befolkning äta om 100 år?

Sveriges Lantbruksuniversitet, förkortat SLU, som ligger i Uppsala bedriver framgångsrik forskning på ämnet. 2018 publicerades boken “Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling“ som berättar om hur domesticeringen av boskap och förädlingen av växter och djur började, hur genteknikens framfört sett ut och vilka etiska frågor vi står inför gällande avel och genetisk modifiering.

Framtidens mat är verkligen ett viktigt ämne att forska mer inom, och Cajsa’s Webbshop är stolt över att detta bedrivs just i Upland, där månag av våra råvaror kommer ifrån eller framställs. Välkommen att avnjuta vår catering på jobbeventet eller hemmafesten, med många lokalproducerade ingredienser, genom att beställa den online – när det passar dig.